PRIVACYBELEID

Laatste bewerkt: 06/01/18

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN BEWAART EN VERWERKT

Feu Vif kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Feu Vif, en/of omdat u deze zelf op de website van Feu Vif invult. Feu Vif kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Btw-nummer
 • Domeinnaam
 • Tijdstip en bron van het verzamelen van de gegevens

We kunnen deze gegevens verzamelen door middel van registratie op een van onze formulieren, door gebruik te maken van onze website en door het aanvaarden van onze cookies. We zullen nooit gevoelige persoonlijke data verzamelen zoals gezondheid, ras, geloofsbelijdenis, politieke overtuiging of seksuele voorkeuren.

DOEL

Het verzamelen van deze gegevens heeft als het volgende doel:

 • Het beantwoorden van een vraag die via onze communicatiekanalen werd gesteld
 • Het versturen van onze nieuwsbrief van waarvoor u zich heeft ingeschreven
 • Het promoten van onze diensten of producten
 • Het verbeteren van de website
 • Het versturen van commerciële en niet-commerciële informatie via eigen kanalen of advertenties

COOKIES

De gebruiker die niet akkoord gaat met het gebruik van cookies, kan deze blokkeren. Het blokkeren van cookies heeft geen enkel effect op de gebruiksvriendelijkheid van de website.  De gebruiker wordt geadviseerd enkel aanpassingen te doen wanneer de gebruiker enige kennis heeft van het onderwerp.

HOE LANG GEGEVENS BEWAART

Feu Vif bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

DELEN VAN GEGEVENS

Gegevens worden niet gedeeld met derde partijen.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Feu Vif gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden geanonimiseerd.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar tim@feuvif.com. Feu Vif zal zo snel mogelijk op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Feu Vif neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Feu Vif via tim@feuvif.com . Feuvif.com is een website van Feu Vif . Feu Vif is als volgt te bereiken:

Postadres en vestigingsadres: Sint-Gillisdorpstraat 21, 8000 Brugge
Btw-nummer: BE0699.866.381
E-mailadres: tim@feuvif.com